ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯತ್ತಮ ಕಟೆಂಟ್ ಗಳ ವಜ್ರದ ಗಣಿ ಪ್ರಗುಣಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲುಸಿವ್, ಕನ್ನಡದ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಧಾರಾವಾಹಿ, ನಾಟಕ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಹಾಗು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ಪ್ರಗುಣಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಲುಸಿವ್ ನಲ್ಲಿ.

Folk

Mahakali Magadendra
 
Beppa Takkadi Bholeshankara
 

Web Series

Kathegara